Η. ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ154847803000


ΣΟΥΛΙΟΥ 54 , ΒΟΥΛΑ , ΤΚ 16673